Nouzové osvětlení

Nouzové osvětlení

Když v budově vypadne proud, je to právě nouzové osvětlení, co vám posvítí na cestu ke schodišti a umožní vám bezpečně se dostat ven z budovy. Funkční a dobře rozmístěné nouzové osvětlení dokáže v pravou chvíli zachránit životy, proto je považované za tzv. požárně bezpečnostní zařízení, řídí se speciálními technickými normami a u mnoha typů staveb je i podmínkou pro kolaudaci.

Nouzová svítidla mohou být buď napájena autonomní baterií (invertorem), nebo napojena na centrální systém. My propagujeme to druhé, systémové řešení a rádi prozradíme proč.

Samostatné baterie: proč je životnost vždy nižší, než čekáte

U svítidel vybavených vlastní vestavnou baterií výrobci zpravidla uvádějí čtyřletou životnost. Je však potřeba mít na paměti, že čtyřletá životnost je reálná pouze v ideálních podmínkách, tj. při teplotě okolí do 25˚C. Pří nárůstu okolní teploty o každých 10˚C se životnost baterií zkracuje na polovinu. Teplota do 25˚C je jen stěží dodržitelná, pokud použijeme například vestavná svítidla do sádrokartonových podhledů nebo pokud půjde o uzavřené svítidlo. Životnost baterií se tak často zkrátí na 2 až 3 roky. Následují nemalé náklady na nové baterie, ale hlavně na jejich výměnu v jednotlivých svítidlech.

Kontroly!

K nákladům na výměnu baterií přibudou ještě provozní náklady v podobě povinných kontrol a vedení provozního deníku (v souladu s normou ČSN EN 50172). Pravidelně jednou za měsíc je nutné zkontrolovat funkčnost každého nouzového svítidla při výpadku napájení (tzv. funkční test) a jednou ročně zkontrolovat, zda jsou baterie schopné napájet svítidlo při výpadku napájení po předepsanou dobu (tzv. autonomní test). Výsledky těchto testů musí byt zaznamenávané v provozním deníku.

Centrální baterie: jak to funguje

Alternativou k výše popsanému řešení je použít systém centrálního napájení. Zde jsou nouzová svítidla napojená nehořlavými kabely na nezávislé nouzové okruhy. Okruhy jsou pak napojené v elektrorozvodně do rozvaděče s bateriemi a řídicí jednotkou pro monitoring nouzového osvětlení. Ve výškových budovách nebo budovách s velkou zastavěnou plochou se často používají patrové rozvaděče, ve kterých je pouze řídicí jednotka napojená na baterie v elektrorozvodně. V případě výpadku napájení řídicí jednotka přepojí napájení ze sítě 230V AC na 220V DC z baterií. Z tohoto důvodu je nutné, aby zálohovaná svítidla byla schopná provozu ve stejnosměrném i střídavém režimu, což je při použití moderních elektronických předřadníků již standardem.

Okruhový a adresný monitoring

Řídící jednotka disponuje navíc jednou poměrně praktickou funkcí, a tou je okruhový nebo adresný monitoring nouzových svítidel.

  • Okruhový monitoring je schopný na základě pravidelných testů vyhodnotit, na kterém okruhu je napojené vadné svítidlo.
  • Adresný monitoring přímo ukáže, o které svítidlo se jedná.

Výsledky těchto testů jsou zaznamenávány a uchovávány v paměti řídicí jednotky. Po kontrole je možné si je uložit a dál s nimi pracovat, čímž je mimo jiné zajištěno vedení provozního deníku. O další starost míň.

Pokročilé funkce

Firma HORMEN v systémech nouzového osvětlení používá technologie německé firmy INOTEC. Jednak jsou praxí prověřené, jednak umožňují řadu specifických využití. Je například možné na jednom okruhu provozovat běžné osvětlení spolu s nouzovým. Nebo sledovat fungování nouzového systému v reálném čase na internetu, s jednotlivými svítidly zakreslenými do půdorysu budovy. Existuje rovněž možnost připojit jednotku centrálního napájení k systému Building Management.

Nejste si jisti, které řešení je pro váš projekt to pravé? Zeptejte se našeho technika.

Tato stránka v rámci poskytovaní služeb využívá cookies, pokračováním v návštěvě stránky souhlasíte s jejich používáním. Více informací, včetně informací o jejich odstranění a vypnutí naleznete zde.